علایم خرابی دیسک و صفحه کلاچ خودرو

clutch-diagram

 

1.عدم وجود قدرت لازم جهت بالا رفتن از سطوح شیبدار مخصوصا در هنگام نیم کلاچ.

2. خاموش نشدن خودرو و شروع به حرکت در هنگام رها کردن ناگهانی کلاچ در وضعیت دنده ی دو.

3. خاموش نشدن خودرو،عدم حرکت آن و لرزش درحال سکون در هنگام رها کردن ناگهانی کلاچ در وضعیت دنده ی دو.

4. صدای ناهنجار از ناحیه کلاچ در هنگام کلاچ گیـری و تعویض دنده.

5. صدای ناهنجار از ناحیه کلاچ خودرو در حال سکـون و وضعیت خلاص.

6. لرزش خودرو در هنگام تعویض دنده و شروع حرکت .

7. ضربه زدن در هنگام تعویض دنده در حال حرکت و در هنگام رها کردن کلاچ تا لحظه انتقال نیروی موتور به گیربکس.

8. عدم وجود قدرت لازم در بالا رفتن از سطوح متفاوت ناشی از علل ذیل است:

 A. ضعف و خرابی فنر خورشیدی دیسک کلاچ خودرو.

 B. عدم کیفیت لنت صفحه کلاچ و یا اتمام سطح استاندارد لنت می باشد.

9. حرکت در وضعیت دنده 2 با رها کردن کلاچ خودرو ناشی از ضعیف شدن فنر خورشیدی بوده و خاصیت فنری خود را از دست داده است.

10. خاموش نشدن و لرزش در حالت سکـون در وضعیت دنده 2 با رها کردن ناگهانی کلاچ ناشی از تمام شدن لنت صفحه کلاچ می باشد.

11. صدای ناهنجار در هنگام کلاچ گیری ناشی از علل ذیل است:

  A. خرابی بلبرینگ کلاچ.

 B. بلند بودن پرچ های مورد استفاده در تولید صفحه کلاچ و ایجاد اصطکاک غیر استاندارد با فلایویل خودرو.

12. صدای ناهنجار در حال سکون ناشی از خرابی بلبرینگ و اصطکاک غیر استاندارد آن با خورشیدی بوده که پس از تعویض باید از ناحیه سیم کلاچ فاصله این دو قطعه تنظیم گردد.

13. لرزش در هنگام شروع حرکت در وضعیت دنده 1 ناشی از علل ذیل است: 

A. تاب داشتن صفحه کلاچ که موجب ایجاد لرزش های عرضی میگردد. 

B.خوردگی جایگاه محور نگهدارنده دوشاخه کلاچ در پوسته کلاچ که موجب عملکرد مورّب دوشاخه کلاچ و در نتیجه بلبرینگ کلاچ می گردد.

14. ضربه زدن در هنگام تعویض دنده ناشی از علل ذیل است: 

A. خراب شدن و از بین رفتن حالت فنری لنت اصطکاکی (Friction Lining) دور هزارخـار توپی صفحه کلاچ بوده که موجب لرزش طولی میشود. 

B. خوردگی جایگاه فنر های صفحه کلاچ که موجب ضربه های شدید در هنگام تعویض دنده، صدای زیاد و ناهنجار در هنگام حرکت و کلاچ گیری و همچنیـن در مواردی قفل کردن و از کار افتادن سیستم تعویض دنده خودرو می گردد.


محصولات پرفروش

لیست علاقه مندی های شما


شما محصولی در لیست ندارید.

لیست مقایسه ها


شما کالایی برای مقایسه انتخاب نکرده اید.